Tag Archives: Darwin Nunez

Cầu thủ có tốc độ di chuyển cao nhất Premier League 2022-23

Những nhà thống kê đã phát hiện ra cầu thủ có tốc độ nhanh nhất Premier League 2022-23. Cầu thủ này là ai? Tầm quan trọng của tốc độ đối với cầu thủ Tốc độ là thành phần quan trọng của bóng đá hiện đại đối với bất cứ cầu thủ nào ở mọi vị […]