Tag Archives: Cole Palmer Viên Ngọc Cần Được Mài Dũa Của Man City

Cole Palmer Viên Ngọc Cần Được Mài Dũa Của Man City 

Cole Palmer Viên Ngọc Cần Được Mài Dũa Của Man City 

Trong hai mùa giải trước, Cole Palmer còn nằm trong danh sách chuyển nhượng bởi ban lãnh đạo Man City cho rằng Palmer nên phát triển sự nghiệp tại nơi khác. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Palmer đã trở thành viên ngọc sáng của nửa xanh thành Man. Cole Palmer gắn bó với […]